Omdat nu eenmaal ieder mens anders is, kunnen er zo nu en dan meningsverschillen ontstaan. Misschien ben je het regelmatig niet eens met je beste vriend(in) of met je partner – en dat is helemaal oké. We hebben namelijk allemaal een andere opvoeding gehad, andere normen en waarden ontwikkeld en daardoor kunnen onze meningen flink uiteenlopen. Loopt een meningsverschil of conflict uit de hand, dan kan er ruzie ontstaan. Om te voorkomen dat dit leidt tot het eind van een vriendschap of relatie is het van belang dat je leert hoe eerlijk ruzie maken werkt.

De spelregels van eerlijk ruzie maken

Er zijn een aantal regels die je in je achterhoofd moet houden als het aankomt op eerlijk ruzie maken. Want áls je dan ruzie maakt, zorg er dan in elk geval voor dat je dit op een bewuste en eerlijke manier doet, zodat het de relatie niet beschadigt. Zo is het belangrijk om te beseffen dat beide partijen recht hebben op het uiten van hun mening. Dus laat elkaar aan het woord en laat elkaar ook uitpraten.

Verhef je stem hierbij niet, want dat werkt averechts. Wil je liever niet reageren op wat een ander zegt, dan heb je het recht om te zwijgen of om een pauze in te lassen. Dat is vaak verstandig wanneer een verhitte discussie overgaat in een ruzie en je merkt dat je door de woede niet goed meer kunt nadenken. Voorkom zo dat je in alle woede dingen zegt waar je achteraf spijt van krijgt.

Wees eerlijk over wat je voelt en probeer je gevoelens niet te onderdrukken. Daar schiet je namelijk niets mee op. Je kunt beter vertellen wat er in je omgaat, zodat een ander daar begrip voor kunt opbrengen. Doe op jouw beurt ook je best om de ander en zijn of haar standpunt(en) te begrijpen. En probeer de ander niet te veranderen. Als je elkaar in je waarde laat, is eerlijk ruzie maken veel beter mogelijk. Het is ook belangrijk om slechts één punt/onderwerp tegelijk te bespreken, zodat je allebei de focus erbij kunt houden en bijvoorbeeld geen oude koeien uit de sloot haalt. Die zullen het gesprek namelijk niet verbeteren.

Houd het echt eerlijk

En waag het niet om te dreigen met het eind van de vriendschap of relatie. Dit maakt de ander niet alleen erg onzeker, maar het is ook heel oneerlijk om zo’n vorm van chantage te gebruiken om je gelijk te kunnen halen. Wat vooral belangrijk is: spreek vanuit je eigen gevoel en in de ik-vorm. Als je iemand uitlegt hoe jij je voelt in plaats van te verwijten wat hij of zij gedaan heeft, dan is het veel gemakkelijker om allebei rustig te blijven. Je voorkomt daarmee namelijk dat een ander zich aangevallen voelt door wat jij zegt. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedachten en uitspraken. Betrek je het alleen op jezelf, dan kan een ander vrijwel niet anders dan met je meedenken en meeleven en begrip ontwikkelen voor hoe jij in de situatie staat.

Is de rust eenmaal teruggekeerd, probeer dan samen te ontdekken waar het mis ging in het gesprek en hoe dit een volgende keer voorkomen kan worden. Ook hierbij is het van belang om de ander niet als schuldige aan te wijzen. En vermijd het gebruik van woorden zoals ‘altijd’ en ‘nooit’ wanneer je aangeeft wat er in jouw ogen misgaat. Deze woorden blazen de boel nogal op, ook al voelt het voor jou misschien wel alsof je partner nooit naar je luister of altijd zijn troep laat slingeren.

Geef het stokje door

Nu jij weet hoe eerlijk ruzie maken werkt, wil je natuurlijk graag dat anderen het ook leren. Als jij immers de enige bent die probeert eerlijk ruzie te maken, zal er niet veel veranderen. De andere partij moet er net zo bewust in meegaan om het te laten slagen. Het is ook belangrijk dat je je kinderen aanleert hoe dit werkt. En dat je het goede voorbeeld geeft samen met je partner. Als volwassenen proberen we kinderen allerlei dingen aan te leren om van hen goede, eerlijke en vriendelijke mensen te maken. Maar het is daarbij ook heel belangrijk om te leren hoe eerlijk ruzie maken werkt.

Je kunt kinderen beter preventief iets aanleren dan hen slecht gedrag af te leren. Daarom is een goed begin het halve werk. Maak duidelijk wat een conflict of ruzie precies is en hoe je kind daar het beste mee om kan gaan. Je kunt de spelregels hierboven gebruiken om hen de basis aan te leren. Dit kan hen veel narigheid schelen gedurende hun peuterjaren, tienerjaren én volwassen leven.

Iets om over na te denken

Merk je aan jezelf dat jij ruzies veel liever uit de weg gaat? Probeer dan bij jezelf na te gaan waarom dat is. Waarom loop je weg wanneer er ruzie ontstaat? En wat kun je eraan doen om hierin te veranderen? Het is vaak beter om de confrontatie op een rustige en respectvolle manier aan te gaan, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Weglopen maakt het er niet beter op – vaak wordt het daardoor zelfs erger.

Het kan ook zo zijn dat jij juist graag ruzie opzoekt. Dat je de confrontatie niet uit de weg gaat is een pluspunt, maar onnodig ruzie maken hoeft natuurlijk ook niet. Herken je dit in jezelf, dan is het ook belangrijk om na te denken over waar dit vandaan komt. Zijn er soms bepaalde dingen die je van de ander verlangt? Wil je meer aandacht van de andere partij? Spreek dit dan uit, zodat je het op een positieve manier voor elkaar krijgt. Ruzie zoeken is een negatieve vorm van aandacht trekken die de relatie niet ten goede zal komen. Merk je dat je je op die manier gedraagt, probeer daar dan van te leren en hierin te groeien.

Online cursus Betere Relaties met Iedereen

Wil je aan jezelf werken op het gebied van ruzie maken en wil je graag betere relaties met de mensen om je heen? De online cursus ‘Betere Relaties met Iedereen’ leert je om op een fijne manier beter te communiceren met je naasten. Zo kun je jezelf beter verstaanbaar maken, ontstaat er meer onderling begrip tussen jou en de ander én worden relaties beter. Dit geldt niet alleen voor de relatie met je partner, maar ook voor die met je vriend(inn)en, familie en collega’s. Je hebt er dus heel veel baat bij om deze training te volgen. Hij is overigens helemaal niet duur. Als je je bedenkt dat je daar zoveel waarde voor terugkrijgt waar je je hele leven iets aan hebt, dan is er eigenlijk geen reden om het niet te doen!

One Comment

Leave a Reply